ارتباط با ما

home1 کرمان – بزرگراه امام خمینی – میدان پژوهش – دانشگاه شهید باهنر- ساختمان مرکزی دانشگاه – روابط عمومی

phone-320-513 034-33257444

You've_got_mail pub-relation@uk.ac.ir

[iphorm id=”1″ name=”تماس با ما”] [intergeo id=”zUTM”][/intergeo]